Disclaimer

Sportcentrum Joy Me is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Sportcentrum Joy Me tracht alle informatie op deze site zoveel als mogelijk actueel, juist en volledig te houden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ook geeft Sportcentrum Joy Me geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website aangeboden worden en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, de beelden en vormgeving van deze site berust bij Sportcentrum Joy Me.